Categorieën
Afleveringen

Proef 28: Lezen

We beschrijven de voor- en nadelen van lezen.

Luister hieronder naar onze 28e proef, waarin we, net zoals je leerkracht vroeger, uitleggen waarom lezen zo belangrijk is:

Shownotes

Hoe belangrijk is lezen? Wij argumenteren dat lezen, en schrijven en boeken, een grote impact hebben gehad op de vooruitgang van onze beschaving. Die evolutie kan ongeveer als volgt geschetst worden:

 1. Orale Traditie en Verhalenvertelling: Voordat het schrijven en boeken werden uitgevonden, vertrouwden samenlevingen op mondelinge traditie en verhalenvertelling om kennis, geschiedenis en culturele waarden door te geven van de ene generatie naar de andere. Deze vorm van communicatie zorgde voor het behoud van essentiële informatie, maar had beperkingen qua nauwkeurigheid, omvang en bereik. Verhalen en kennis waren vatbaar voor vervorming en vergeetachtigheid na verloop van tijd.
 2. Uitvinding van het Schrift: HANDEL De opkomst van het schrift, die teruggaat tot oude beschavingen zoals Sumerië en Egypte, markeerde een cruciaal punt in de menselijke ontwikkeling. Het schrift stelde mensen in staat om informatie op een meer permanente en gestructureerde manier vast te leggen. Kleitabletten, papyrusrollen en andere vroege schrijfmedia waren voorlopers van het moderne boek.
 1. Boeken en de Verspreiding van Ideeën: Naarmate het schrijven zich ontwikkelde, deed ook het concept van boeken dat. Oude beschavingen creëerden rollen en manuscripten, die met de hand nauwkeurig werden gekopieerd. Het ontstaan van het codex-formaat (een voorloper van het moderne boek) in het oude Rome vergemakkelijkte verder de organisatie en verspreiding van kennis. Boeken werden depots van informatie, ideeën, filosofieën en wetenschappelijke ontdekkingen, wat zorgde voor een breder toegankelijke kennis en het bevorderen van de groei van intellectuele gemeenschappen.
 2. Overdracht van Kennis: Boeken speelden een cruciale rol bij het overdragen van kennis door de tijd heen en over ruimte. De werken van oude Griekse filosofen, Romeinse geleerden en islamitische geleerden werden bijvoorbeeld bewaard en doorgegeven via manuscripten. Deze overdracht van kennis legde de basis voor volgende generaties om voort te bouwen op bestaande ideeën en de grenzen van menselijk begrip te verleggen. Jonge mannen meditations marcus aurelies beslist stoicijns.
 3. De Drukrevolutie: De uitvinding van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg in de 15e eeuw zorgde voor een revolutie in de verspreiding van informatie. Boeken konden nu op grote schaal worden geproduceerd, waardoor ze toegankelijker werden voor een breder publiek. Deze democratisering van kennis hielp de Renaissance, de Reformatie en de Wetenschappelijke Revolutie voortstuwen. Informatie kon sneller worden gedeeld, wat kritisch denken en culturele uitwisseling bevorderde.
 4. Wetenschappelijke en Technologische Vooruitgang: De beschikbaarheid van boeken droeg bij aan de snelle vooruitgang van wetenschap en technologie. Wetenschappers en uitvinders hadden toegang tot de opgebouwde kennis van hun voorgangers, waardoor ze konden voortbouwen op bestaande ontdekkingen. De verspreiding van wetenschappelijke principes, zoals het heliocentrische model van het zonnestelsel hielp de samenleving herdefiniëren begrip van de natuurlijke wereld.
 5. Onderwijs en Geletterdheid: De wijdverspreide beschikbaarheid van boeken legde de basis voor formele onderwijssystemen. Naarmate de geletterdheid toenam, konden mensen informatie direct uit geschreven bronnen halen en begrijpen. Deze empowerment leidde tot meer geïnformeerde burgers, wat sociale en politieke veranderingen teweegbracht en de basis legde voor democratische samenlevingen.
 6. Culturele en Sociale Transformatie: Boeken speelden een cruciale rol bij het vormgeven van culturele identiteiten, het bevorderen van empathie en het uitdagen van maatschappelijke normen. Romans hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan discussies over genderrollen, ongelijkheid en mensenrechten. Fictiewerken kunnen inzicht bieden in verschillende perspectieven en ervaringen, wat begrip en sociale vooruitgang bevordert.
 7. Informatietijdperk en Digitale Revolutie: Het digitale tijdperk en het internet hebben de impact van lezen en boeken versterkt. Met elektronische boeken (e-books) en online bronnen kan kennis wereldwijd en direct worden gedeeld. Deze digitale verschuiving heeft echter ook vragen opgeworpen over de authenticiteit van informatie en de mogelijkheid van informatiestress.

Samengevat: de impact van lezen en boeken op de vooruitgang van de menselijke samenleving is diepgaand geweest. Van het behoud van mondelinge tradities tot de massale verspreiding van kennis via gedrukte en digitale media, hebben boeken een rol gespeeld in het bevorderen van onderwijs, kritisch denken, culturele uitwisseling en wetenschappelijke ontdekking. Ze hebben bijgedragen aan de evolutie van menselijke samenlevingen van kleine jager-verzamelaarsgroepen naar de complexe, onderling verbonden beschavingen die we vandaag de dag zien.

Wat hebben we gedaan?

We gaan het specifiek hebben over het lezen van fysieke boeken, zowel non-fictie/informatief als fictie. Er is wel degelijk een verschil tussen lezen op een smartphone of een boek, maar daarover later meer.

Wij hebben elke dag minstens 10 pagina’s gelezen van een boek naar keuze.

The value of reading, and writing things down that we read, or hear, cannot be overstated. Two expert guests (who specialize in speech and memory) on the Huberman Lab podcast explained that when we read text or listen to something and then write key aspects/takeaways down by hand—not typing—it engages our motor control centers in ways that deeply embed that information to our memory. Taking notes, however cursory, turns out to be the best way to remember and implement information later.

Andrew Huberman

Voordelen

We hebben de ‘klassieke’ voordelen:

 • verbetert woordenschat en talenkennis: leidt tot betere communicatie en schrijven
 • kritisch redeneren & analyseren
 • beter geheugen
 • stress reducerend
 • nieuwe ideeën/kennis
 • lage bloeddruk
 • dementie/Alzheimer
 • Beter slapen (42% had betere slaap toen ze begonnen met lezen)
 • 2 jaar langer leven
 • Concentratie
 • Goedkoop

Maar ook zaken waar je misschien niet meteen aan denkt, zoals:

 • verhoogde empathie

Boeken genereren een mentale simulatie van wat beschreven wordt, en activeren zo dezelfde hersenregio’s. Je kan jezelf op die manier ook echt ‘verliezen’ in een boek. Dankzij fMRI zien we dat acties en sensaties geintegreerd worden met eigen kennis & ervaringen, en dezelfde hersengebieden activeren dan wanneer we ze echt waarnemen. Het brein simuleert als het ware zodat we het verhaal beter begrijpen. Zo kunnen we ons ook inbeelden dat de empathie werkt: versterkt door ervaringen

 • belangrijke soft skill voor op het werk: hoe beter gelezen je bent, hoe hoger je salaris gemiddeld, zelf na correcties voor opleidingsniveau, gender, leeftijd, ethniciteit en ouders.
 • Verbetert neuroplasticiteit (net omwille van de gerichte, geconcentreerde cognitie die op dat moment plaats vindt)
 • 25% meer kans om gezond te zijn (!!correlatie!!)

Lezen op Smartphones & impact ervan

recent empirical research shows that the digital environment is having a negative impact on reading, in particular on long-form reading and reading comprehension. It also remains unclear whether the transition to digital media actually lives up to its promise of improving learning outcomes. Recent studies of various kinds indicate a decline of crucial higher-level reading competencies and practices, such as critical and conscious reading, slow reading, non-strategic reading and long-form reading. Current educational policy, meanwhile, relies heavily on monocultural standardized testing of basic reading capabilities and on growing use of digital technologies. Reading education, assessment, research and policy-making should focus more on higher-level reading practices in both adults and children in order to understand the development of reading skills and practices in an age increasingly dependent on a ubiquitous digital infrastructure.

Fictie vs Non-fictie

 1. Fictie lezen:
  • Entertainment: Fictie kan je meenemen naar andere werelden, tijden en levens, waardoor het een uitstekende manier is om te ontspannen en te genieten van verhalen.
  • Empathie en begrip: Fictie kan je inzicht geven in de emoties en ervaringen van personages, wat je empathie en begrip voor anderen kan vergroten.
  • Verbeeldingskracht: Het stimuleert je verbeeldingskracht en creativiteit door je de vrijheid te geven om de wereld in je hoofd te creëren op basis van beschrijvingen.
 2. Non-fictie lezen:
  • Informatie: Non-fictieboeken bieden kennis en informatie over een breed scala aan onderwerpen, wat kan helpen bij zelfverbetering, educatie en het begrijpen van de wereld om je heen.
  • Persoonlijke groei: Je kunt non-fictie gebruiken om nieuwe vaardigheden te leren, jezelf te ontwikkelen en je bewustzijn te vergroten.
  • Probleemoplossing: Als je specifieke problemen wilt oplossen of onderzoek wilt doen, bieden non-fictieboeken gerichte informatie.

Tips

Hier zijn enkele tips voor het verbeteren van leesvaardigheden:

 • Begin met boeken of materiaal dat je interesseert: Leesmateriaal dat je leuk vindt, kan het proces plezieriger maken en je motiveren om meer te lezen.
 • Reserveer tijd om te lezen: Wijs elke dag een specifieke tijd toe om te lezen, zelfs als het maar voor een paar minuten is.
 • Elimineer afleidingen: Zoek een rustige plek om te lezen zonder afleidingen zoals telefoons, televisies of andere mensen. #Oorstopjes of Noise cancelling toestellen. #BibDilbeek
 • Neem pauzes: Neem regelmatig pauzes om je ogen rust te geven en vermoeidheid te voorkomen. Lezen zonder registreren heeft toch geen zin.
 • Lees met een doel: Stel voor het lezen een doel in voor het lezen van het materiaal, of het nu is om nieuwe informatie te leren, inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp, of gewoon om te ontspannen en tot rust te komen.
 • Lees zonder een doel: Hoewel dit volledig in strijd is met het laatste punt, voel je niet onder druk gezet om jezelf te dwingen met een doel te lezen.
 • Vraag luidop aan het universum om je leesvaardigheden te verbeteren en manifesteer het.

Literatuur